Booking Workplace

Booking.com moet vanuit Amsterdam communiceren met haar werknemers van over de hele wereld. In deze animatie is het onderwerp Compliance. De animatie moet bijdragen aan de bewustwording van het belang van een gezonde werkhouding: de juiste zit- en tafelhoogte en afstelling van het beeldscherm. Een animatie zonder voice over is een uitdaging als letterlijk de tone of voice ontbreekt.
We hebben dat ondervangen door een combinatie van twee aspecten; aan de ene kant een schematische en geconstrueerde stijl van animeren, aan de andere kant een speelsheid die daarmee in contrast is. Dat geeft een leuke spanning; een theoretisch onderwerp wordt met een knipoog gebracht.
Deze stijl wordt inmiddels voor een groot aantal Compliance-middelen over de hele wereld gebruikt; voor animaties maar tevens voor video-trainingen.
Opdrachtgever: Team Hilgersom, regie, storyboard en artwork: Pictomotion, animatie; Paul Kempe, sound: Sander Baas, voice-effects: Neomee Allen.