Het jubileumjaar van SPIN

SPIN bestaat inmiddels 25 jaar. Daar werd in de nieuwsbrief 'Spinfo' (vormgegeven door Neon ontwerpers) natuurlijk veel aandacht aan besteed. Een interessant verhaal over de ontstaansgeschiedenis en hoe het fonds zich ontwikkeld heeft in de jaren. Om de abstractie van geld wat origineler en spannender te maken heb ik daarvoor in de strip de kokosnoot genomen; weer eens iets anders; zo is er een nautisch avontuur ontstaan met genoeg raakvlakken en associaties om allerlei stappen met een twist te verbeelden. 

Illustraties voor Stichting Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN)

Al enkele jaren zijn de illustraties prominent aanwezig in allerlei uitingen van SPIN. De doelgroep is de werknemer van SPIN en de mensen die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Voor SPIN is deze illustratiestijl een oplossing voor hoe de 'tone of voice' moet zijn in de communicatie naar de leden; SPIN kan op deze manier met milde humor de (vaak gevoelige) administratieve kwesties wat interessanter voor het voetlicht brengen. Een handige oplossing is het ook omdat met fotografie nu eenmaal niet alles gevangen kan worden. 
Qua thematiek ligt de focus bijna altijd op de opvallende alledaagsheid; het herkenbare menselijk tekortschieten of eigenaardigheid. Daar is natuurlijk het meest te halen; zeker als het om geld verdienen en uitgeven gaat ligt er in een huishouding vaak heel wat spanning. En helemaal met pensioenkwesties kan de stress toeslaan.