Plangebied Hoogwatergeul

Deze maatregel houdt in dat er in het IJsselgebied tussen Heerde en Wapenveld twee dijken in het landschap komen te liggen. Ertussen ontstaat zo een ‘geul’, die bij hoogwater een deel van het water van de IJssel verwerkt.
In een serie plattegronden hebben we aangegeven om welk gebied het precies gaat. Ook is te zien welke route de bewoners moeten gaan, inclusief het landbouwverkeer en het vee.

Wij zijn geen echte cartografen. Maar we maakten graag een uitzondering voor dit project. We hebben een basisontwerp gemaakt maken met ruimte voor alle aspecten die een rol spelen; rekening houdend met de grote overzichtskaart en meer gedetailleerd: een dwarsdoorsnede van de overgangen voor het vee. Zo hebben we een stijl ontwikkeld die ook door toekomstige projecten kan worden gebruikt.
Het project is ontwikkeld in samenwerking met Room for ID's en PINO communicatie.