Technisch; toolkit

Een goede reeks pictogrammen is altijd gebaseerd op een aantal regels/afspraken. Bijvoorbeeld ten aanzien van kleurgebruik, lijndikte en typografie. Al die kenmerken tezamen bepalen de stijl van zo'n reeks pictogrammen. In de reeks pictogrammen voor Postnl zijn kenmerkende regels het gebruik van een lijn om de onderwerpen te verbeelden, een constante lijndikte in lichtgrijs en een standaard straal om de rondingen te construeren. Een bijzondere regel is de mogelijkheid van het toepassen van drie type lijnuiteinden; zie bijgaande tekening. Hoe scherper de hoek waarin twee lijnen elkaar 'kruisen'; hoe scherper het uiteinde.

Pictogrammen stijl PostNL

Een reeks corporate pictogrammen voor Postnl. In samenwerking met VBAT die het concept van de eerste pictogrammen reeds ontwikkeld hadden. Zo inspringen in een proces kan natuurlijk ook. Op die manier is ons aandeel het kiezen van het beeld bij elk onderwerp en de uitvoering ervan. Desalniettemin prachtig om verder te bouwen aan een consistente reeks.