top of page

Support

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 'Studio Vulkers / Vulkers Pictographic Art

(Opgesteld op 01 september 2020)

1_Geldigheid, toepassing en begripsdefinitie

 

1.1 De Algemene voorwaarden Vulkers ART (onderdeel van VULKERS VOF)

 zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst in de webshop van Vulkers/Vulkers Art (eigenaar Vulkers VOF). Onze activiteiten binnen de webshop op vulkers.nl, zoals levering, aanbod en service zijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden en komen uitsluitend onder deze voorwaarden tot stand.

1.2 Identiteit ondernemer

Ondernemer: Vulkers VOF (Vulkers Art is onderdeel van de Vulkers VOF)

KVK nr: 34283454

BTWnr: NL818491073B01

E-mail adres: info@vulkers.nl

Telefoonnummer: 06 54956901

Eigenaar: Robert en Judith Vulkers

Studioadres: Willem Fenengastraat 2B, 1091 BN Amsterdam, Nederland

1.3 Op de website van Vulkers worden online kunstwerken verkocht, die door Vulkers Art zijn gemaakt. Wanneer we in deze voorwaarden spreken over 'kunstwerk', dan bedoelen we daarmee een kunstwerk wat te koop wordt aangeboden in de webshop van vulkers.nl.

1.4 Wanneer wij in deze AV spreken over ‘koper’ wordt daaronder verstaan een koper die als natuurlijk persoon een contract sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan zijn/haar handel of zelfstandige onderneming.

1.5 Wanneer wij in deze AV spreken over ‘zakelijke klant’ wordt hiermee elke klant bedoelt die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of zelfstandige onderneming.

1.6 Vulkers Art verkoopt in de webshop op dit moment alleen binnen Europa. Geïnteresseerde kopers uit landen buiten Europa kunnen contact opnemen via info@vulkers.nl om wensen en mogelijkhedente bespreken. 

2_Bestellen

2.1 De kunstwerken worden bestelt door het online bestelproces in onze shop op

www.vulkers.nl te volgen.

De koper dient het betreffende kunstwerk wat hij/zij wil kopen te selecteren en in de winkeltas te plaatsen.

2.2 Voor het bestelproces dienen de nodige persoonlijke gegevens door de koper te worden verstrekt.

2.3 In het besteloverzicht vindt u een opsomming van de bestelling en wordt de totaalprijs van uw aankopen getoond (incl. belasting indien van toepassing en excl. bezorgkosten).

2.4 Alle gegevens dienen in het laatste totaaloverzicht door de koper goed te worden gecontroleerd op juistheid.

2.5 Tijdens het bestelproces geeft u aan hoe u het werk bezorgd wilt hebben (bezorgkosten en een redelijk aandeel in de verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper).

2.6 De onvoorwaardelijke acceptatie van de gehele Algemene voorwaarden van Vulkers is verplicht voor het daadwerkelijke bestellen/kopen in de webshop. De acceptatie van de voorwaarde dient te worden aangegeven door het aanvinken van het betreffende vakje tijdens het bestelproces.

2.7 Door het klicken op de knop ‘complete order’ geeft u aan ons uw wettelijk bindende intensieverklaring om de betreffende items te willen kopen en te willen ontvangen.

2.8 Nadat het bestel- en betaalprocess is afgerond ontvangt per e-mail een bevestiging van uw bestelling.

2.9 Op een later moment ontvangt u tevens de betreffende factuur per mail.

 

3_Het aanbod

3.1 Wij doen ons best om alle kunswerken waarheidsgetrouw en met een goede omschrijving en beeldmateriaal in onze shop te vertonen. Deze informatie bevat: titel, formaat, materiaal/details, oplage and prijs van het betreffende kunstwerk.

3.2 Echter kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de teksten/omschrijvingen op de website.

3.3 Voor een acurate kleurweergave van de afbeeldingen van de kunstwerken in onze webshop kunnen wij helaas geen garantie geven, omdat de kleurweergave per beeldscherm kan afwijken en het om deze reden helaas onmogelijk is een 100% waarheidsgetrouw kleurbeeld te geven.

3.4 De kunstwerken uit ons webshop aanbod zijn standaard niet ingelijst. Het inlijsten kan worden voorzien op speciale aanvraag en in de vorm die in onze webshop als voorbeeld wordt gegeven. Een offerte en leveringsindiciatie voor een ingelijst kunstwerk wordt gegeven nadat er een verzoek/aanvraag is ingedient via email aan info@vulkers.nl.

3.5 Vulkers zorgt ervoor dat alle voorraden en beschikbaarheid van de kunstwerken goed worden bijgehouden. Echter kan het door bijzondere omstandigheden gebeuren dat een kunstwerk eventueel niet meer in de shop verkrijgbaar is. Als dit het geval is zullen wij dit z.s.m. aan de koper mededelen.

 

4_Prijzen en betaling

4.1 Alle in onze website aangegeven prijzen zijn incl. BTW.

4.2 Verzendkosten worden tijdens het bestelproces vermeld en in het bestelproces erbij opgeteld.

4.3 De betaling kan worden voldaan via PayPal, credit card of bankoverschrijving. Als u via bankoverschrijving betaald vragen wij u om s.v.p. ter referentie altijd het ordernummer te vermelden.

4.4 De betaling dient te zijn voldaan binnen 7 werkdagen na besteldatum.

4.5 Zodra de betaling is ontvangen zullen we de order z.s.m. versturen (binnen uiterlijk 3-5 werkdagen, tenzij specifiek anders vermeld tijdens b.v. vakantieperiodes).

4.6 Tijdens het betaalproces zal de order voor u gereserveerd staan. Als de betaling niet binnen bovengenoemde tijdsperiode bij ons is ontvangen zal de reservering komen te vervallen.

 

5_ Bezorgen en bezorgtijd

5.1 Vulkers verzend alleen aan uw privé of anders aangegeven leveringsadres, wij verzenden niet naar pakketophaalpunten.

5.2 Import van producten aan landen buiten Nederland zijn eventueel onderhevig aan importkosten, welke voor uw eigen rekening komen. U bent zelf geacht eventueel ontstaane douanekosten en verschuldige bedragen te betalen.

5.3 Tijdens het bestelproces kunt u een keuze maken uit de verschillende verzendmogelijkheden. De betreffende bezorgkosten zijn voor rekening van de klant.

5.4 Omdat Vulkers goed zorg wil dragen dat het kunstwerk goed en veilig bij u aankomt zorgen wij voor een veilige en stevige verpakking. Omdat dit extra kosten vraagt dan doorsnee verpakkingsmateriaal zijn deze voor een redelijk percentage omgezet in de verzendkosten.

 

6_Levertijd

6.1 Bij elk kunstwerk staat vermeld wat de geschatte leveringstijd is in werkdagen. Deze is te vinden op de productpagina onder 'shipping info' of onderaan de website onder ‘shipping & returns’.

6.2 Nadat de betaling bij ons binnen is zullen wij het kunstwerk binnen 3-5 werkdagen voor verzending aanbieden. Wij doen onze uiterste best om de levertijd waar te maken, maar zijn gehouden aan beschikbaarheid en medewerking van de betreffende bezorgdienst.

6.3 Voor het geval het onverhoopt tot vertraging van de geschatte leveringstijd komt wordt u daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

6.4 De levering zal plaatsvinden onder de werktijden zoals die door de betreffende bezorgdienst zijn aangegeven.

 

7_ Transport schade; inspectieplicht

Als u een koper of zakelijke klant bent (conform punt 1.6) en uw order is klaarblijkelijk beschadigd geraakt tijdens transit bent u geacht om onmiddelijk een klacht in te dienen bij de bezorgdienst en ons melding hiervan te geven (uiterlijk binnen 48 uur nadat de levering door u in ontvangst is genomen).

 

8_Retourneren

8.1 Mocht u toch niet tevreden zijn met het kunstwerk dan kunt u het retourneren en krijgt u het aankoopbedrag van het kunstwerk terug (via dezelfde betaalmethode zoals het is voldaan).

8.2 Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen als u het kunstwerk wenst te retourneren. Dit doet u door te mailen naar: info@vulkers.nl;  graag hierbij u gegevens en het betreffende ordernummer vermelden en aangekomen op (*)

8.3 Het vooraf melden van een retourzending is verplicht. Een retourzending kan alleen geaccepteerd worden als deze vooraf via e-mail is aangekondigd en door ons is bevestigd. Wij zullen vervolgens z.s.m. contact met u opnemen met een ontvangstbevestiging van de retouraanvraag en om de details, retouradres en wijze van de retourzending door te geven.

8.4  Risico en kosten voor de retourzending zijn voor de koper.

8.5 De kosten voor de heenzending en het aankoopbedrag krijgt u binnen 14 dagen na ontvangst en goedkeuring van de retourzending teruggestort.

8.6 BELANGRIJK: Het kunstwerk dient op dezelfde wijze goed en veilig te worden ingepakt in dezelfde verpakking waarin het geleverd is.

8.7 Kunstwerken kunnen alleen in oorspronkelijke nieuwstaat worden geretourneerd en zonder enige vorm van vlekken, scheuren, knikken, kreukels of ander soort beschadigingen.

8.8 Werken die u plat/ liggend ontving, stuurt u weer plat/ liggend terug. Deze werken mag u

niet opvouwen of oprollen en in een koker verzenden ter voorkoming van beschadiging.

8.9 Het kunstwerk dient binnen 14 kalenderdagen na de retourmelding weer terug te zijn ontvangen op het retouradres.

 

9_Omgang met het kunstwerk

9.1 Graag willen wij u verzoeken s.v.p. zorgvuldig om te gaan met kunstwerk en de originele verpakking tijdens de bedenktijd (14 dagen vanaf ontvangst).

9.2 Behandel het zoals u er in een winkel / galerie mee om zou gaan.

9.3 Pak het werk voorzichtig uit en probeer er geen vingerafdrukken op te maken (met name op de voorkant). Wanneer u een kunstwerk of ingelijst werk (tijdelijk) op de grond zet, doe dit

dan voorzichtig en leg er een schone deken onder zodat het niet kan beschadigen of vallen.

9.4 Plaatst het werk niet op een plek waar de zon er dagelijks op schijnt.

9.5 Plaatst het werk niet op een plek waar grote temperatuurswisselingen zijn, een goede

temperatuur is rond de 18 graden.

9.6 Plaats het werk niet in een te vochtige ruimte of op een vochtige muur.

9.7 Maak een kunstwerk nooit zelf schoon met een schoonmaakmiddel of probeer beschadigingen te repareren. Raadpleeg de galerie of een ander deskundige op dit gebied.

9.8 Houd het kunstwerk weg van jonge kinderen of dieren ter voorkoming van onbedoelde schade.

 

10_Aansprakelijkheid

10.1 In geval van bezorgen ligt het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) voor de heenzending bij Vulkers.

10.2 Vulkers kan nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk

gesteld worden.

10.3 Op het moment dat de koper/zakelijke klant het werk in ontvangst heeft genomen gaat het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) over op de koper. Dat geldt ook voor de eventuele retourzending mocht u het werk willen retourneren.

10.4 De koper kan nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk gesteld worden.

 

11_Overmacht

11.1 In geval van –wat redelijkerwijs kan worden verstaan onder- overmacht, waardoor Vulkers niet in staat is haar verplichting na te komen aan de koper, dan wordt die verplichting

opgeschort gedurende de termijn dat de toestand van overmacht duurt.

11.2 Indien de toestand van overmacht zes maanden heeft geduurd dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

11.3 Onder overmacht valt in elk geval: oorlog of vergelijkbare omstandigheid, natuurramp,

ernstige ziekte, tekort schieten van transporteurs, brand, explosie, slecht weer,blikseminslag, overstroming, boycot, staking, oproer, bezetting, blokkade.

 

12_Garantie

12.1 Als u een koper bent (conform artikel 1.6) is de verjaringstermijn voor garantieclaims in het geval van gebruikte artikelen – afwijkend van de wettelijke bepalingen – één jaar na aankoopdatum.

12.2 Vulkers staat er voor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in

het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst

bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.3 Eventuele gebreken aan het kunstwerk of verkeerd geleverde kunstwerken dienen

binnen 14 kalenderdagen per email aan Vulkers te worden gemeld door de koper.

12.4  Voor zakelijke klanten (conform omschrijving in art. 1.7) geldt de volgende aanpassing van de bestemmingen:

_ U bent verplicht het kunstwerk/de kunswerken na ontvangst zorgvuldig te controleren op kwaliteit en aantallen. Voor het geval u fouten of gebreken constateerd dient u deze binnen uiterlijk 7 dagen na ontvangst aan ons te melden. 

_ Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later worden ontdekt vanaf het moment van ontdekking.

_ Bij verzuim van de controleplicht na ontvangst van het kunstwerk/kunstwerken kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie/vervanging.

_ bij gebreken zullen wij conform uw voorkeur reperatie uitvoeren of vervanging leveren.

Voor het geval van reperatie draagt Vulkers niet eventuele extra kosten door verplaatsing van het kunstwerk door koper naar een andere plek dan het bestemmings-/leveringsadres.

_ lukt de reperatie van het kunstwerk tot 2 keer toe niet na tevredenheid, kunt u na uw voorkeur prijsmindering vragen of van de koopovereenkomst afzien.

12.5  De garantie geldt niet indien:

_ De koper/zakelijke klant de geleverde kunstwerken zelf gerepareerd/ bewerkt / schoongemaakt heeft.

_ De geleverde kunstwerken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld

(teveel zonlicht, grote temperatuurwisselingen, water en dergelijke) of

onzorgvuldig zijn behandelt, of in strijd zijn met de aanwijzingen van Vulkers

met betrekking tot een zorgvuldige omgang met kunst (zie ook punt 9 van de

algemene voorwaarden).

_ De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de

toegepaste materialen.

12.6 Indien Vulkers de klacht gegrond acht, worden na overleg met koper de relevante

producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is de door de koper

betaalde prijs van het kunstwerk.

 

13_Klacht

Heeft u een klacht over het kunstwerk dat u bij Vulkers heeft gekocht? Informeer ons dan per mail info@vulkers.nl.
Wij zullen samen met u kijken of er een passende oplossing mogelijk is.

 

14_Eigendomsrechten

Vulkers behoud het eigendomsrecht op een kunstwerk tot dat het volledige bedrag voor het kunstwerk is voldaan.

 

15_Geen gebruiksrechten

Met de aankoop van het kunstwerk verkrijgt u alleen het reëele eigendom van dit stuk/kunstwerk. Er worden geen andere gebruiksrechten verleend. Iedere vorm van reproductie of duplicatie, verspreiding, verhuur, ter beschikking stellen aan het publiek of anderszins analoge of digitale verwerking van het gekochte kunstwerk zijn niet toegestaan, tenzij hier nadrukkelijk, expliciet en schriftelijk toestemming voor is verleend door Vulkers.
De doorverkoop van het kunstwerk is wel toegestaan.

 

16_Bescherming data privacy

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doeleinde van de vervulling, verwerking en afhandeling van uw aankoop. Uw gegevens worden alleen voor dit doeleinde en ten allen tijde vertrouwelijk behandelt en niet aan deerden doorgegeven, die niet deelnemen aan de verwerking van de bestelling, betaling en levering.

bottom of page